AIBVC Club Series 3za edizione Amatoriale M
RAGGRUPPAMENTO 35 AmaM - 1 Giornata

Palabvu - Cesenatico (FC) - 06.11.2022
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Ore 10:00
Active Beach Rossa A
PEDERZOLI - MORELLI
BVU Blu A
Calbucci - Collina
2 - 0
Ore 10:00
Active Beach Rossa B
MUZZARELLI - PASCERI
BVU Blu B
3127 - Alessandrini
2 - 1
Ore 10:00
BVU Rossa A
Giacomini⁩ - Berti
MBA Forli Blu A
1633 - 1634
1 - 2
Ore 10:00
BVU Rossa B
Tombini - Budrioli
MBA Forli Blu B
1635 - 1636
2 - 0
Ore 10:45
BVU Rossa A
Giacomini⁩ - Berti
MBA Forli Blu A
1633 - 1634
0 - 1
Ore 10:50
Active Beach Rossa A
PEDERZOLI - MORELLI
Mattabel Rossa A
Nesti - Carubbi
2 - 0
Ore 10:50
Active Beach Rossa A
PEDERZOLI - MORELLI
Mattabel Rossa A
Nesti - Carubbi
1 - 0
Ore 10:50
Active Beach Rossa B
MUZZARELLI - PASCERI
Mattabel Rossa B
Paolucci - Piergiovanni
0 - 2
Ore 10:50
BVU Rossa A
Giacomini⁩ - Berti
Dream Beach Rossa A
QUINTARELLI - TRIVELLONE
0 - 2
Ore 10:50
BVU Rossa B
Tombini - Budrioli
Dream Beach Rossa B
TOMEI - PIRACCINI
0 - 2
Ore 11:40
BVU Blu A
Calbucci - Collina
Mattabel Rossa A
Nesti - Carubbi
2 - 0
Ore 11:40
BVU Blu B
3127 - Alessandrini
Mattabel Rossa B
Paolucci - Piergiovanni
2 - 0
Ore 11:40
MBA Forli Blu B
1633 - 1634
Dream Beach Rossa A
QUINTARELLI - TRIVELLONE
0 - 2
Ore 11:40
MBA Forli Blu A
1635 - 1636
Dream Beach Rossa B
TOMEI - PIRACCINI
0 - 2
Finale 5°
Ore 12:45
Mattabel Rossa A
Nesti - Carubbi
BVU Rossa A
Giacomini⁩ - Berti
1 - 0
Semifinali
Ore 13:00
Active Beach Rossa A
PEDERZOLI - MORELLI
MBA Forli Blu A
1633 - 1634
2 - 0
Ore 13:00
Active Beach Rossa B
MUZZARELLI - PASCERI
MBA Forli Blu B
1635 - 1636
2 - 0
Ore 13:00
BVU Blu A
Calbucci - Collina
Dream Beach Rossa A
QUINTARELLI - TRIVELLONE
1 - 2
Ore 13:00
BVU Blu B
3127 - Alessandrini
Dream Beach Rossa I
TOMEI - PIRACCINI
0 - 2
Finale 5°
Ore 12:00
Mattabel Rossa A
Nesti - Carubbi
BVU Rossa A
Giacomini⁩ - Berti
2 - 0
Ore 12:00
Mattabel Rossa B
Paolucci - Piergiovanni
BVU Rossa B
Tombini - Budrioli
0 - 2
Finale 3°
Ore 14:00
MBA Forli Blu A
1633 - 1634
BVU Blu A
Calbucci - Collina
0 - 2
Ore 14:00
MBA Forli Blu B
1635 - 1636
BVU Blu B
3127 - Alessandrini
0 - 2
Finale
Ore 14:00
Active Beach Rossa A
PEDERZOLI - MORELLI
Dream Beach Rossa A
QUINTARELLI - TRIVELLONE
2 - 0
Ore 14:00
Active Beach Rossa B
MUZZARELLI - PASCERI
Dream Beach Rossa I
TOMEI - PIRACCINI
2 - 0