AIBVC Club Series 3za edizione Over 35 F
RAGGRUPPAMENTO 153 O35F - 4 Giornata

Active Beach Arena - Bologna (BO) - 19.03.2023
Home Class. Gironi Class. Finale
Partite Gironi
Ore 11:00
GTA Milano Blu F
Castelli - Roggero
Active Beach Blu F
Degli Esposti - Nicotera
0 - 1
Ore 11:00
GTA Milano Blu A
Donato - Castelli
Active Beach Blu A
Toma - Degli Esposti
2 - 1
Ore 11:00
GTA Milano Blu B
Roggero - Mattoli
Active Beach Blu B
Nicotera - Sala
0 - 2
Ore 11:00
BVI Blu A
Pisa - Furnari
BVU Blu A
Bissoni - Procucci
0 - 2
Ore 11:00
BVI Blu B
Brega - Cardinali
BVU Blu B
Fantini - Piraccini
0 - 2
Ore 11:45
GTA Milano Blu B
Roggero - Mattoli
BVI Blu A
Pisa - Furnari
0 - 1
Ore 11:45
GTA Milano Blu A
Donato - Castelli
BVI Blu A
Pisa - Furnari
0 - 2
Ore 11:45
GTA Milano Blu B
Roggero - Mattoli
BVI Blu B
Brega - Cardinali
2 - 0
Ore 12:30
BVU Blu C
Bissoni - Fantini
Active Beach Blu F
Degli Esposti - Nicotera
1 - 0
Ore 12:30
GTA Milano Blu C
Donato - Roggero
BVU Blu C
Bissoni - Fantini
1 - 0
Ore 12:30
BVU Blu A
Bissoni - Procucci
Active Beach Blu B
Nicotera - Sala
0 - 2
Ore 12:30
BVU Blu B
Fantini - Piraccini
Active Beach Blu A
Toma - Degli Esposti
2 - 1
Ore 12:30
GTA Milano Blu A
Donato - Castelli
BVU Blu A
Bissoni - Procucci
1 - 2
Ore 12:30
GTA Milano Blu B
Roggero - Mattoli
BVU Blu B
Fantini - Piraccini
2 - 1
Ore 13:30
Active Beach Blu F
Degli Esposti - Nicotera
BVI Blu A
Pisa - Furnari
0 - 1
Ore 13:30
Active Beach Blu N
Degli Esposti - Primavera
BVI Blu A
Pisa - Furnari
0 - 2
Ore 13:30
Active Beach Blu B
Nicotera - Sala
BVI Blu B
Brega - Cardinali
2 - 0